Marcin Karczewski - Portfolio

Tematem mojej pracy dyplomowej był redizajn czasopisma Politechniki Koszalińskiej „Na temat”. Uprzednia wersja magazynu była monochro-matyczna, oraz nie posiadała skutecznie przekonującej konstrukcji graficznej. Potrzebne były zmiany na rzecz wizerunku magazynu przyjaznego, przejrzystego, a przez to bardziej

wiarygodnego dla studenta. Zasadniczym celem zmiany szaty graficznej było trafienie do większej ilości czytelników w tym głównie studentów oraz ogólne podniesienie prestiżu czasopisma. Zadaniem jakie przede mną staneło było zapro-jektowanie wszystkich elementów infrastruktury graficzno-wizualnej czyli makiety magazynu

w której zawiera się nawigacja wraz z układem i hierarchią artykułów, dobór typografii, strategia kolorystyczna, foto-edycja oraz wiele elementów budujących charakter wizualny uczelnianego periodyku.
Dzięki tym działaniom graficznym czytelnik będzie mógł wybrać to, co dla niego istotne.

Nawigacja

Czasopismo Politechniki Koszalińskiej „Na temat”

Marcin Karczewski

Data urodzenia
09.10.1981

09.1995 - 05.1999
Zespół Szkół Samochodowych w Koszalinie

05.2000 - 01.2007
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
kierunek: Wzornictwo
specjalność: Komunikacja Wizualna

07.2002 - 01.2005
Gazeta codzienna „Głos Pomorza” w Koszalinie
stanowisko: grafik komputerowy

07.2005 - 11.2007
Laboratorium fotograficzne AGFA Image Center
stanowisko: grafik komputerowy

11.2007 - obecnie
Firma Handlowa Faron / Arctica
stanowisko: grafik komputerowy